لیست محصولات

ما متاکس را به گونه ای طراحی کرده‌ایم که روی دیوار شما با حداقل تعمیر و نگهداری زیبا به نظر بیاید. اما اگر تا به حال یک سلفی گرفته باشید، می دانید که نور همه چیز است. درست مانند مردم، گیاهان مختلف نیز نیازهای متفاوتی دارند. ما از سطوح نور (کم، متوسط، زیاد) برای ایجاد پالت های مختلف برای تجربه سفارشی متاکس استفاده می کنیم.

جنگل زیبا

3.200.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

هوای تازه

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

رویای سبز

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

پر انرژی

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

خورشید صبح

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

اقیانوس

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

دوست حیوانات

3.200.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها

روح افزا

3.500.000 تومان4.500.000 تومان
  0 out of 5
انتخاب گزینه‌ها